เป้าหมายในการบริหารจัดการระบบ Logistic ของคุณคือสิ่งเหล่านี้ใช่หรือไม่

» เพื่อลดต้นทุนการดำเนินการและการขนส่งสินค้า
» เพื่อป้องกันอุปสรรคที่จะเกิดขึ้นกับสินค้าและการขนส่งสินค้า
» เพื่อรับทราบข้อมูลการขนส่งสินค้าได้รวดเร็วและเป็นปัจจุบัน
» เพื่อยกระดับของระบบ Logistics สู่มาตรฐานสากล

GPS : Global Positioning System

เป็นระบบนำทางโดยใช้ดาวเทียมติดตาม เป็นเครือข่ายทั้งหมด 24 ดวงในอวกาศ โดยมีกระทรวงกลาโหมสหรัฐอเมริกาเป็นผู้คิดริเริ่ม. จีพีเอสแต่เดิมมีไว้ใช้งานทางการทหารเท่านั้น แต่ในปี ค.ศ. 1980 รัฐบาลสหรัฐอเมริกา ได้ทำระบบจีพีเอส สำหรับพลเรือน เพื่อสำรวจสภาพอากาศ, ภูมิประเทศต่างๆ ในโลกตลอด 24 ชั่วโมง โดยไม่มีการสมัครค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายการติดตั้งเพื่อใช้ระบบ GPS แต่อย่างใด.

GPRS : General Packet Radio Service

» เป็นการให้บริการชุดข้อมูลทั่วไปของระบบวิทยุ ส่วนใหญ่มีใช้ในยุโรปและเอเชีย ซึ่งเป็นที่นิยมใช้กันแพร่หลายที่สุดในโทรศัพท์มือถือ คุณสามารถส่งและรับอีเมลและท่องอินเทอร์เน็ตโดยใช้ระบบ GPRS
» การเชื่อมต่อระบบ GPRS นี้ต้องผ่าน Service provider หรือผู้ให้บริการระบบเครือข่ายของประเทศนั้นๆ ซึ่งจะต้องมีค่าใช้จ่ายเพื่อการใช้บริการกับ Service providers ในระเทศนั้นๆ

What’s happen if GPS+GPRS/3G

» ดังนั้นจึงได้มีการคิดค้นและนำข้อพิเศษทั้งสอง Function นี้มารวม เพื่อวัตถุประสงค์ในการค้นหาและติดตาม
» ระบบแจ้งตำแหน่ง Latitude-Longitude บนพื้นโลกโดยใช้ระบบดาวเทียมบอกพิกัดและส่งข้อมูล ผ่านระบบไร้สาย GPRS/3G ซึ่งจะช่วยให้เราทราบถึงตำแหน่งของอุปกรณ์ได้ในทุกๆพื้นที่และทุกเวลา

อุปกรณ์ คุณภาพ มาตราฐานอุตสาหกรรม

เหมาะสำหรับผู้ประกอบการกำลังมองหาเครื่องมือ ที่ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพของระบบ Logistics ของคุณซึ่งต้องอาศัยการเก็บข้อมูล ที่เที่ยงตรงแม่นยำ ดังนั้นอุปกรณ์ของเรา มีคำตอบสำหรับ ทุกคำถามที่ต้องใช้ในการพัฒนาระบบ Logistics ของคุณ
ซึ่งมีความทนทานเหมาะกับการใช้งานในสภาพแวดล้อมในประเทศไทย และสามารถเก็บข้อมูลไว้ในหน่วยความจำสำรองในกรณีไม่มีสัญญาณโทรศัพท์ และจะทำการส่งข้อมูลตำแหน่งของรถย้อนหลังเหล่านั้นกลับมายัง Server หากกลับเข้ามาในพื้นที่ๆ มีสัญญาณโทรศัพท์อีกครั้ง โดยอัตโนมัติ ซึ่งจะไม่ทำให้ข้อมูลสูญหายแต่อย่างใด ....

Vehicle Real Time Tracking System (ระบบติดตามยานพาหนะแบบ real time)

» เป็นระบบที่ใช้เทคโนโลยีการติดตามโดยใช้ระบบดาวเทียมนอกโลกบอกพิกัดของรถ ซึ่งจะสามรถบอกได้ถึง ตำแหน่ง, ความเร็ว, ความสูงจากระดับน้ำทะเล และบางระบบสามารถบอกได้ถึง ระดับน้ำมัน, อุณหภูมิ รวมถึงพฤติกรรมต่างๆ ของผู้ขับขี่ที่ใช้รถคันนั้นๆได้อีกด้วย
» ดังนั้น Vehicle Tracking System ในปัจจุบันจึงมีความจำเป็นต่อระบบ logistic และ transportation เพื่อรับทราบ ข้อมูล ข่าวสารอย่างทันท่วงที หรือที่เราเรียกว่า Real Time
» แน่นอนที่สุดเพื่อเป็นการช่วยลดต้นทุนของผู้ประกอบการ และเป็นพื้นฐานเพื่อการอยู่รอดในสภาวะปัจจุบันที่ ธุรกิจมีการแข่งขันสูง

เป้าหมายในการบริหารจัดการระบบ Logistic ของคุณคือสิ่งเหล่านี้ใช่หรือไม่

» เพื่อลดต้นทุนการดำเนินการและการขนส่งสินค้า
» เพื่อป้องกันอุปสรรคที่จะเกิดขึ้นกับสินค้าและการขนส่งสินค้า
» เพื่อรับทราบข้อมูลการขนส่งสินค้าได้รวดเร็วและเป็นปัจจุบัน
» เพื่อยกระดับของระบบ Logistics สู่มาตรฐานสากล

Vehicle Tracking system คือสิ่งที่คุณต้องการระบบติดตามรถยนต์

» เพิ่มประสิทธิภาพ การจัดการ และงานบริการ ลดความยุ่งยาก , รายงานและข้อมูลเพื่อวางแผนธุรกิจ, ส่งสินค้าถูกที่ ตรงเวลา, มีข้อมูลไว้บริการลูกค้า
» ลดต้นทุน ลดอุบัติเหตุ ข้อมูลเที่ยววิ่ง

ทำไมต้องใช้ Vehicle Real Time Tracking System

» พฤติกรรมการขับขี่ของพนักงานแต่ละคน เป็นอย่างไร?
» พนักงานขับขี่ออกนอกเส้นทางที่กำหนด หรือไม่?
» พนักงานใช้เส้นทางสั้นและรวดเร็วอย่างที่ควรจะเป็น หรือไม่?
» หากจะต้องรับพนักงานใหม่ ท่านมีรายละเอียดของเส้นทาง

เรามั่นใจในระบบของเราเพื่อให้ได้มาซึ่งข้อมูลที่มีความเที่ยงตรง, มีประสิทธิภาพ และนำมาใช้ให้เกิดประสิทธิผลกับธุรกิจของคุณได้อย่างเป็นรูปธรรม ดังนั้นจึงเป็นที่มา ของหลักการออกแบบเพื่อ

»เราออกแบบระบบเพื่อให้ใช้งานง่ายไม่ซับซ้อน
»ไม่ต้องลงโปรแกรมใดๆ เพิ่มเติมในเครื่องคอมพิวเตอร์ของคุณ นั่นหมายความว่าไม่มีค่าการลงโปรแกรมใดๆทั้งสิ้น
»คุณสามารถดูข้อมูลได้ทุกๆที่ ที่คุณต้องการโดยผ่านทางเวบไซด์
»คุณไม่ต้องเสียเวลาในการอบรมเพื่อใช้โปรแกรมใดๆทั้งสิ้น
»คุณต้องการเพียงแค่อินเตอร์เน็ทในการใช้งานเท่านั้น
»คุณสามารถตรวจสอบข้อมูลย้อนหลังได้ด้วยตัวคุณเอง
»คุณสามารถค้นหาเส้นทางของรถที่ใกล้ที่สุดเพื่อความรวดเร็วในการตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้า
»คุณสามารถตรวจสอบการทุจริตเรื่องการดูดน้ำมันได้อย่างแม่นยำ
»คุณสามารถรู้ถึงสถานที่ และเวลาที่รถเข้าเติมน้ำมัน
»คุณสามารถคำนวณ และเปรียบเทียบอัตราการสิ้นเปลืองน้ำมันของรถแต่ละคันได้
»คุณสามารถทราบถึงระยะเวลา สถานที่ การจอดรถ ติดเครื่อง, ดับเครื่อง
»คุณสามารถทราบถึงประสิทธิ์ภาพการใช้งานรถในแต่ละวัน
»คุณสามารถทราบถึง ความเร็วเฉลี่ย, ความเร็วสูงสุด ของแต่ละช่วงเส้น ทางการวิ่ง
»คุณสามารถติดตั้งระบบตรวจจับสิ่งของในตู้สินค้าได้


ที่ตั้งสำนักงาน

บริษัท โมโนจีพีเอส จำกัด เลขที่ 88/244 หมู่ 2 ตำบลตะเคียนเตี้ย อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี 20150
โทรศัพท์ office : 038-118-681-2
โทรสาร (Fax) : 038-118-682
มือถือ 088-002-8669 ถึง 70
e-mail : admin@monogps.com
Web site : www.monogps.com

There are numerous dating tips available that can help you meet your next perfect partner. If you have ever been rejected before, you know how nerve-wracking it can be to go out on a date with ukranian women and face rejection.

In order to make it easier on yourself, here are some of the most important tips. Keep these tips in mind and you'll have a lot more luck with ukraine brides in your search for love. These tips will help you overcome this problem and find your perfect match.

Compliment - Always compliment a man on his appearance and jokes. However, remember to be sincere in your compliments. Some mexican mail order bride find it difficult to match the image they project during a date, but this is not a good idea.

It's better to make him see the real you rather than his ideal image. While dating with colombian women, don't let yourself lose yourself just to impress a man. It's important to be yourself and not a copycat.

Don't be shy or unsure of yourself. Women and mail order wives enjoy compliments. Men appreciate compliments and women like them. While women prefer a man who is confident, they don't like to feel insecure and out of place.